Rapporterte ulykker og nestenulykker     


Velg utplukkskriterier til rapporten

Du behøver ikke velge i alle nedtrekksboksene. Å utelate en boks er det samme som å velge "alle" på dette kriteriet.
 
År: Terrengtype: 
   Aktivitet: Ulykkestype:
   Turformål:    

   

Norges Klatreforbund.20. august 2019